Hledat
Navigace EU

Vítězové ceny Sleduj dopad

Zajímá vás, kdo jsou vítězové ceny Sleduj dopad a čím jejich výroční zprávy nejvíce zaujaly odbornou porotu? Dozvíte se níže.


Vítězné výroční zprávy 2018

V letošním roce bylo oceněno 6 výročních zpráv malých i velkých neziskových organizací s různým zaměřením. Pětičlenná komise hodnotila to, jak organizace uvažují o svém společenském dopadu, jak ho prezentují, informace o metodách sběru dat a plán do budoucna. Kritéria a podrobnosti k ceně jsou k dispozici zde.

Na 1. místě se umístil spolek Pražské matky, který se dlouhodobě věnuje bezpečnosti chodců a kvalitě ovzduší v Praze. Výroční zpráva zaujala zejména proto, že perfektně popsala a daty podložila řešený problém, jeho příčiny a důsledky.

„Vždy jsme si dohledávali data, která jsou veřejně a poměrně snadno dostupná, jako jsou například statistiky nehodovosti Policie ČR, Dopravní ročenka TSK nebo informace o stavu ovzduší ČHMÚ. Až díky Impact Academy jsme si však uvědomili, jak je důležité umět je dát do potřebných souvislostí s problémem, kterým se zabýváme, a logicky je začlenit do našeho řetězce dopadu. Také jsme začali systematicky zpracovávat data, která získáváme sami,”, uvádí místopředsedkyně spolku Blanka Klimešová.

Na 2. příčce skončily společně výroční zprávy Nadace Open Society Fund, u které hodnotící komise vyzdvihla skvělé zasazení v čase a plány do budoucna a organizace Lata, která zaujala reflexí, kterou díky sledování dopadu učinila, a následným vytvořením nové služby.

Třetí místo sdílejí Greenpeace Česká republika, která oslnila perfektní vizualizací a Jahoda, která ve své výroční zprávě ukázala uvažování o dopadu sociálního podnikání na rodiče i děti.

Zvláštní cenu si zasloužila organizace Člověk v tísni, která se v soutěži umístila na 2. místě v roce 2017. Letos komisi hodnotitelů nejvíce zaujaly povedené infografiky, které zjednodušují pochopení problému.

Vítězné výroční zprávy 2017

1. místo

výroční zpráva organizace EDUin

EDUin je obecně prospěšná společnost založená roku 2010, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog. Hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve své škole, tak i ve městě či regionu.

Na otázku „Proč jste se přihlásili do soutěže o cenu Sleduj dopad?“ Zdeněk Slejška odpovídá:

„Byla to výzva, jak zkusit zpracovat náš dopad. Povzbudila mě odezva na naší infografiku, kterou jsme udělali na začátku roku 2017 a tak jsem si říkal, že tohle může být dobrý posun výroční zprávy jako celku.“

Výroční zpráva EDUin

2. místo

výroční zpráva organizace Green Doors a výroční zpráva organizace Člověk v tísni

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž. Snaží se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Provozuje tři podniky, ve kterých je služba pro širokou veřejnost propojena s rehabilitací. Také pořádá kulturní a osvětové akce.

Výroční zpráva Green Doors

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chce se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Výroční zpráva Člověk v tísni