Hledat
Navigace EU

Průběh

Sledování dopadu tady a teď. Impact Academy vám poskytne jedinečnou příležitost k reflexi toho, jak vaše organizace mění svět k lepšímu. 6 měsíců, 8 nezapomenutelných setkání a nespočet nově otevřených příležitostí. Poskytneme vám čas, cenné know-how i prostředky na to, aby se orientace na dopad stala součástí DNA vaší organizace.

Moduly


1. Zaměření na společenský dopad

Co je to společenský dopad, jaké jsou jeho úrovně a na kterou z nich cílí vaše organizace? Jakým způsobem můžete pracovat a spolupracovat tak, aby váš pozitivní dopad byl ještě větší? Co je to systémová změna a v rámci jakého ze systémů se pohybujete právě vy? Během prvního setkání se seznámíte s nástroji, které vám pomohou v definici společenského problému, který se vaší činností snažíte řešit a nasměrují vás k logickému a strategickému uvažování nad dopadem vaší činnosti a jednotlivými kroky k jeho dosažení. Na začátku Impact Academy budeme také pracovat s vaší jedinečnou motivací pro sledování dopadu.

Místo konání: Skautský institut na Staromáku

1. Zaměření na společenský dopad

2. Řetězec dopadu a strategické plánování

Během setkání doladíte váš řetězec dopadu k dokonalosti, budete umět bezpečně definovat společenský problém, kterému se vaše organizace věnuje, lépe definovat jeho řešení, charakterizovat roli jednotlivých stakeholderů vaší organizace a budete se moci novým pohledem podívat na činnosti, kterým se již věnujete. Podíváte se na váš strategický a akční plán optikou řetězce dopadu. Budete se také detailněji zabývat možnostmi, jak prokázat, že vaše plánované aktivity jsou úspěšné a mají pozitivní společenský dopad (pomocí práce s ukazateli úspěšnosti). Dozvíte se také, jakým způsobem se připravit na možné změny v organizaci, které mohou vyplynout z opětovného ponoření se do sledování dopadu a jaká dobrodružství i výhody to může přinést.

Místo konání: Strnadovský mlýn

2. Řetězec dopadu a strategické plánování

3. Metody sledování dopadu

S vaší mapou ukazatelů úspěšnosti jsou neodmyslitelně spjata data, která pro jejich zjištění budete potřebovat. Ukazatele jsou dobré právě tehdy, kdy jsou zcela reálné a odpovídají potřebám vaší cílové skupiny i vaší organizace. Proto se podíváte na data, která již nyní máte a s nimiž můžete začít pracovat. Na data však nemusíte být sami, existuje spousta otevřených a veřejně dostupných dat, ukážeme vám, jak a kde je najít. Dozvíte se o různých metodách sledování dopadu i sběru dat i o konkrétních příkladech jejich využití, abyste mohli zvolit ty, které pro vás budou relevantní. Dozvíte se také, koho, kdy a jak potřebujete do procesu sběru dat zapojit, a to jak vně tak i uvnitř vaší organizace.

Místo konání: Langhans

3. Metody sledování dopadu

4. Práce s daty

Důležité je umět ta správná a potřebná data získat, ještě důležitější je však umět data správně interpretovat a naučit se v nich číst. Dozvíte se, jaké existují nástroje jak pro jednodušší sběr i ukládání dat, tak i pro jejich zpracování. Získáte přehled o systémech pro práci s daty, které můžete využívat a za pomoci expertů a expertek se s těmi, které jsou pro vás relevantní, naučíte pracovat. Uvedeme vás také do tajů analýzy dat, hledání trendů a souvislostí mezi daty.

Místo konání: Pražské kreativní centrum

4. Práce s daty

5. Změny v řízení organizace

Poté co se naučíte, jak s daty zacházet tak, aby vám sloužila a pomáhala vám ukazovat ten správný směr vaší práce, budete také schopni dokončit mapu procesů spojených se sledováním dopadu ve vaší organizaci. Zaměříte se na provázání všech součástí procesu sledování dopadu se stávajícími procesy v týmu i celé organizaci. Dozvíte se také, jak začlenit výsledky sledování dopadu do řízení vaší organizace.

Místo konání: Pension Dalmo

5. Změny v řízení organizace

6. Komunikace našeho dopadu

Jakmile se praxe sledování dopadu stane součástí vaší organizace, začnete cítit nutkavou potřebu dát vědět o tom, jak se daří, to co děláte nejen všem lidem ve vašem týmu, ale také vašim partnerům, dárcům, klientům i širší veřejnosti. Jak ale ukázat změnu, která se díky vaší práci děje? Během tohoto setkání se dozvíte o možnosti informování o dopadu vaší organizace formou Social reporting standard, získáte praktické tipy, jak s ní pracovat a jak ji třeba využít jako základ vaší výroční zprávy. Spolu
s odborníky na story telling si vyzkoušíte, jak podat příběh vaší práce i vidinu vašeho společenského dopadu tak, abyste dokázali nadchnout a vtáhnout do děje téměř každého. Zároveň začnete s přípravou krátkého pitche pro setkání s donory a investory.

Místo konání: Langhans

6. Komunikace našeho dopadu

7. Setkání s investory a donory

Díky tréninku s odborníky na story telling jste již pitch s donory a investory připraveni. Budete mít ještě možnost vyzkoušet si vše nanečisto a potom již přijde možnost zkusit si vaše umění zaujmout a nadchnout pro vaši práci i vaši vidinu společenského dopadu a změny přítomné investory a donory. Budete mít jedinečnou příležitost strávit s nimi individuálně několik nezapomenutelných okamžiků a získat zpětnou vazbu na váš způsob prezentace. Dozvíte se také více o rozvíjejícím se trendu investování do společenského dopadu.

Místo konání: Komunitní centrum Kotlaska

7. Setkání s investory a donory

8. Závěrečný večer Impact Academy

V Impact Academy není třeba soutěžit. Vítězem je každý, kdo ujde cestu až do konce a zůstane otevřený k reflexi a proměně. Co vám vaše cesta Impact Academy přinesla a vzala? Jak se proměnil přístup ke sledování dopadu ve vaší organizaci a týmu? Jak dokážete s výsledky pracovat v každodenním i strategickém řízení organizace? A jaké jsou vaše další plány? To bude zajímat nejen experty a mentory, kteří vás v programu podporovali, ale také potenciální donory a investory i další zástupců organizací občanské společnosti, které chtějí získat příklady a inspiraci pro své začátky s orientací na společenský dopad.

Místo konání: Opero

8. Závěrečný večer Impact Academy

Osoby