Hledat
Navigace EU

Cena Sleduj dopad

Cenu Sleduj dopad od roku 2017 uděluje iniciativa Impact Academy a jejím partnerem je Ashoka ČR. V hlavní roli jsou výroční zprávy organizací, které se svou činností snaží řešit společenské problémy a usilují o pozitivní změnu. Cena Sleduj dopad podporuje praxi sledování dopadu v organizacích a také snahu o komunikaci dopadu své práce k širší či odborné veřejnosti.

Chci se přihlásit
  Kritéria hodnocení
Vítězné výroční zprávy
 Ceny pro vítěze
 


Kritéria hodnocení Sleduj dopad 2018

Důraz na společenský dopad
Je informace o dopadu činnosti organizace hlavní součástí výroční zprávy nebo je pouze doplňkem?
Je z výroční zprávy cítit zaměření organizace na dopad?
Jaké je nastavení organizace v oblasti sledování dopadu?
Popisuje organizace společenský problém, který řeší?
Jde ke kořenům daného problému? Dívá se na něj úzce nebo systémově?

Míra uvažování o dopadu
Popisuje organizace společenský problém, který řeší?
Je organizace schopná definovat základní části řetězce dopadu?
Jak organizace představuje svá řešení stanoveného společenského problému?

Informace o metodě sběru dat
Jaké informace o metodě sběru dat organizace dává? Jsou tyto informace relevantní?

Způsob prezentace informací o společenském dopadu
Je zpracování komunikačně zajímavé? Zaujme čtenáře? Motivuje dárce? Je srozumitelné?

Plán do budoucna
Jakým způsobem představuje organizace své plány do budoucna s ohledem na sledování dopadu?
Reflektuje organizace možná rizika nebo příležitosti?

NEVÁHEJTE SE PŘIHLÁSIT!

Pokud se rozhodnete zahrnout informace o sledování dopadu vaší práce ve vaší výroční zprávy, nemusíte mít obavu z toho, že budete muset vyplňovat tabulky a dohánět statistiky. Obrovský přínos pro vaši organizaci může mít již přemýšlení nad vaším dopadem a zachycení logiky vaší práce s cílovou skupinou a dalšími aktéry. Praxe sledování dopadu vám poskytne důležitou sebereflexi, zpětnou vazbu, která se odrazí ve zvýšení kvality vašich služeb, ale také vám může pomoci lépe prezentovat vaši činnost stávajícím i potenciálním dárcům, zvýšit srozumitelnost vaší práce pro širokou veřejnost a zvýšit spokojenost členů vašeho týmu.

Inspiraci můžete čerpat z příručky Social Reporting Standard – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu.

Stáhnout manuál

Harmonogram

 • 16. 4. 2018 – Start
  Neváhejte se přihlásit. Přihlášení je možné prostřednictvím jednoduché formuláře zde
 • 25. 6. 2018 – Poslední šance
  Tímto dnem končí v roce 2018 možnost přihlásit své výroční zprávy do soutěže o cenu Sleduj dopad.

 • 31. 7. 2018 – Vyhlášení vítězů
  Vyhlášení vítězů proběhne v rámci akce s názvem „Neziskovky a byznys na jedné lodi“, které organizuje Institut aktivního občanství a Ashoka ČR.
 • Od srpna 2018 – Užívání si výhry
  Odměnou pro vítězné výroční zprávy budou odborné konzultace na různá témata v oblasti sledování společenského dopadu.

Co je to
společenský dopad / sociální impakt?

Teorie společenské změny a sociálních inovací pracuje s pojmem společenský dopad (social impact) jako s označením pro systémové zlepšení či řešení společenského problému, které lze sledovat, nebo dokonce i měřit. Orientace na reálný společenský dopad je pak základním principem práce sociálních inovátorů / organizací občanské společnosti, kteří hledají cesty jak s minimem zdrojů dosáhnout maximálního společensky prospěšného dopadu pro co největší počet lidí, a to za využití všech dostupných i zcela nových přístupů, včetně těch ze světa podnikání.

Existují rozmanité způsoby, jak dopad sledovat a liší se mírou své komplexity, potřebného know-how, i časové a finanční kapacity k jejich realizaci. Impact Academy se svými partnery spolupracuje na rozvoji nástrojů a metodik pro sledování sociálního dopadu v České republice, tak aby se přístup orientace na dopad i praxe jeho sledování staly běžnou součástí aktivit v občanském sektoru.

Přihláška