Hledat
Navigace EU

Vítězové ceny Sleduj dopad 2018


V letošním roce bylo oceněno 6 výročních zpráv malých i velkých neziskových organizací s různým zaměřením. Pětičlenná komise hodnotila to, jak organizace uvažují o svém společenském dopadu, jak ho prezentují, informace o metodách sběru dat a plán do budoucna. Kritéria a podrobnosti k ceně jsou k dispozici zde.

Na 1. místě se umístil spolek Pražské matky, který se dlouhodobě věnuje bezpečnosti chodců a kvalitě ovzduší v Praze. Výroční zpráva zaujala zejména proto, že perfektně popsala a daty podložila řešený problém, jeho příčiny a důsledky.

„Vždy jsme si dohledávali data, která jsou veřejně a poměrně snadno dostupná, jako jsou například statistiky nehodovosti Policie ČR, Dopravní ročenka TSK nebo informace o stavu ovzduší ČHMÚ. Až díky Impact Academy jsme si však uvědomili, jak je důležité umět je dát do potřebných souvislostí s problémem, kterým se zabýváme, a logicky je začlenit do našeho řetězce dopadu. Také jsme začali systematicky zpracovávat data, která získáváme sami,”, uvádí místopředsedkyně spolku Blanka Klimešová.

Na 2. příčce skončily společně výroční zprávy Nadace Open Society Fund, u které hodnotící komise vyzdvihla skvělé zasazení v čase a plány do budoucna a organizace Lata, která zaujala reflexí, kterou díky sledování dopadu učinila, a následným vytvořením nové služby.

Třetí místo sdílejí Greenpeace Česká republika, která oslnila perfektní vizualizací a Jahoda, která ve své výroční zprávě ukázala uvažování o dopadu sociálního podnikání na rodiče i děti.

Zvláštní cenu si zasloužila organizace Člověk v tísni, která se v soutěži umístila na 2. místě v roce 2017. Letos komisi hodnotitelů nejvíce zaujaly povedené infografiky, které zjednodušují pochopení problému.