Hledat
Navigace EU

Naše neziskové organizace mají dopad... a mnohé jej dokáží i sledovat!


Cena Sleduj dopad 2018 zná své vítěze! V jejím druhém ročníku bylo oceněno celkem šest výročních zpráv malých i velkých neziskových organizací s různým zaměřením, které nejlépe prezentovali  dopad práce organizace. Pětičlenná komise hodnotila to, jak organizace uvažují o svém společenském dopadu, jak ho prezentují, informace o metodách sběru dat a plán do budoucna.

Na 1. místě se umístil spolek Pražské matky, který se dlouhodobě věnuje bezpečnosti chodců a kvalitě ovzduší v Praze. Na 2. příčce skončily společně výroční zprávy Nadace Open Society Fund a organizace Lata. Třetí místo sdílejí Greenpeace Česká republika a Jahoda. Zvláštní cenu si zasloužila organizace Člověk v tísni, která se v soutěži umístila na 2. místě v roce 2017.

Vítězové obdrželi během slavnostního předání 31. 7. na akci Neziskovky a byznys Na jedné lodi dalekohled, konzultace v oblasti orientace na dopad a finanční odměnu v celkové hodnotě 30 tisíc korun.

Partnerem ceny jsou Ashoka Česká republika a Asociace společenské odpovědnosti, mediální partnerem jsou Neziskovky.cz.