Hledat
Navigace EU

Vítězové Ceny Sleduj dopad 2017


1. místo

výroční zpráva organizace EDUin

EDUin je obecně prospěšná společnost založená roku 2010, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog. Hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve své škole, tak i ve městě či regionu.

Na otázku „Proč jste se přihlásili do soutěže o cenu Sleduj dopad?“ Zdeněk Slejška odpovídá:

„Byla to výzva, jak zkusit zpracovat náš dopad. Povzbudila mě odezva na naší infografiku, kterou jsme udělali na začátku roku 2017 a tak jsem si říkal, že tohle může být dobrý posun výroční zprávy jako celku.“

Výroční zpráva EDUin

2. místo

výroční zpráva organizace Green Doors a výroční zpráva organizace Člověk v tísni

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž. Snaží se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Provozuje tři podniky, ve kterých je služba pro širokou veřejnost propojena s rehabilitací. Také pořádá kulturní a osvětové akce.

Výroční zpráva Green Doors

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chce se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Výroční zpráva Člověk v tísni