Hledat
Navigace EU

Tento web vás nechá nahlédnout pod podkličku našeho programu Ukaž změnu, který proběhl v roce 2018. Vše o současnosti a budoucnosti Impact Academy najdete na www.impactacademy.cz!

Více o prvních účastnících


Kritéria hodnocení Sleduj dopad 2018

Důraz na společenský dopad
Je informace o dopadu činnosti organizace hlavní součástí výroční zprávy nebo je pouze doplňkem?
Je z výroční zprávy cítit zaměření organizace na dopad?
Jaké je nastavení organizace v oblasti sledování dopadu?
Popisuje organizace společenský problém, který řeší?
Jde ke kořenům daného problému? Dívá se na něj úzce nebo systémově?

Míra uvažování o dopadu
Popisuje organizace společenský problém, který řeší?
Je organizace schopná definovat základní části řetězce dopadu?
Jak organizace představuje svá řešení stanoveného společenského problému?

Informace o metodě sběru dat
Jaké informace o metodě sběru dat organizace dává? Jsou tyto informace relevantní?

Způsob prezentace informací o společenském dopadu
Je zpracování komunikačně zajímavé? Zaujme čtenáře? Motivuje dárce? Je srozumitelné?

Plán do budoucna
Jakým způsobem představuje organizace své plány do budoucna s ohledem na sledování dopadu?
Reflektuje organizace možná rizika nebo příležitosti?


Průběh

Sledování dopadu tady a teď. Impact Academy vám poskytne jedinečnou příležitost k reflexi toho, jak vaše organizace mění svět k lepšímu.


O programu

Impact Academy je součástí iniciativy organizace Ashoka Česká republika ve spolupráci s Institutem aktivního občanství a podporou European Social Fund s cílem vytvořit infrastrukturu pro rozvoj kultury sledování dopadu v ČR. V rámci iniciativy jste již mohli zaznamenat soutěž Sleduj dopad!, připravujeme také vznik platformy donorů a podpůrné sítě pro organizace občanské společnosti. V neposlední řadě se zaměřujeme na vzdělávání i na podporu investic do společenského dopadu.

Do programu Impact Academy: Ukaž změnu se může přihlásit jakákoli nezisková nebo příspěvková organizace či sociální podnik, splňující definovaná kritéria. První ročník programu je otevřen také nadacím a nadačním fondům, které kromě finančních prostředků poskytují svým příjemcům i přímé služby.Partneři

EU Ashoka IO

Poděkování

COCOON

Mediální partneři

Neziskovky